Tag Archives: Đăng Ký Mạng Giáo Viên

Gói Cước Giáo Viên

l

Công ty FPT Telecom Ban hành chính sách kinh doanh đối với khách hàng là Cán bộ, giáo viên đang công tác tại các trường được trao Học bổng Kết nối trên toàn quốc đăng ký lắp đặt mạng FPT để phục vụ công tác. Chương trình áp dụng cho Cán bộ, giáo viên đăng ký lắp mạng Internet tính ... Read More »

Lắp Mạng FPT Giáo Viên

mang-internet-giao-vien

Lắp Mạng FPT Giáo Viên, khối giáo dục Công ty cổ phần viễn thông FPT Ban hành chính sách kinh doanh đối với khách hàng thuộc khối giáo dục Hà Nội đăng ký mới gói cước Fiber Business, Fiber Play, Fiber Plus trên khu vực hạ tầng quang cũ (FTTH) và hạ tầng quang mới (GPON) Nội dung ưu đãi: ... Read More »