Tag Archives: Gói Cước Giáo Viên

Gói Cước Giáo Viên

l

Công ty FPT Telecom Ban hành chính sách kinh doanh đối với khách hàng là Cán bộ, giáo viên đang công tác tại các trường được trao Học bổng Kết nối trên toàn quốc đăng ký lắp đặt mạng FPT để phục vụ công tác. Chương trình áp dụng cho Cán bộ, giáo viên đăng ký lắp mạng Internet tính ... Read More »