Quy định tạm ngưng dịch vụ – báo cắt mạng FPT

 • Chỉ áp dụng chính sách tạm ngưng dịch vụ của FPT Telecom cho khách hàng khi hoàn tất đầy đủ thụ tục
 • Thời gian giữ Port theo yêu cầu tạm ngưng của khách hàng ( tối đa 6 tháng)
 • Khách hàng ở tình trạng đã thanh lý đầy đủ thủ tục có thời gian trên 3 tháng có thể khôi phục dịch vụ hoặc ký hợp đồng mới.
 • Khách hàng chuyển đến tỉnh khác, đã ký hợp đồng mới của FPT, không bắt buộc đóng phí bồi thường hủy hợp đồng (áp dụng với các hợp đồng không thực hiện được chuyển địa điểm khác chi nhánh, không áp dụng với các chi nhánh vùng ven Hà Nội)
Thủ tục thanh lý hợp đồng

Khách hàng sử dụng Combo Internet và truyền hình FPT:

Trong thời hạn cam kết 24 tháng.

 • Hủy dịch vụ Internet :
+ Khách hàng sẽ bị hủy các khuyến mãi Combo Internet và  truyền hình FPT.
+Thu phí bồi thường theo hợp đồng theo quy định: cá nhân 1.000.000đ / Doanh nghiệp 5.000.000đ.
Đối với khách hàng tạm ngưng: phí bồi thường được chuyển vào tài khoản trả trước Internet khi KH khôi phục dịch vụ Internet FPT.

 • Hủy DV truyền hình hoặc Box :

+ FPT sẽ thu hồi HD Box đã trang bị cho khách hàng

+ Hủy các chương trình khuyến mãi Combo Internet FPT và truyền hình

+ Thu phí bồi thường line ( nếu có ), thu phí bồi thường Box ( không thu hồi HD Box, hoặc Box hư hỏng ) là 700.000đ

Đối với khách hàng tạm ngưng, khôi phục truyền hình trong vòng 6 tháng : phí bồi thường line và HD Box được chuyển vào tài khoản trả trước truyền hình FPT (gói cơ bản) khi KH khôi phục truyền hình trong vòng 6 tháng.

 • Hủy cả 2 dịch vụ :
+ Chúng tôi sẽ thu hồi trọn bộ thiết bị Modem, converter, HD Box mà FPT đã trang bị cho khách hàng
+ Thu phí bồi thường line, thu phí bồi thường Box (Không thu hồi HD Box, hoặc Box hư hỏng ) cụ thể như sau:

   – Cá nhân: 1,600,000/line

   – Đối với doanh nghiệp: 5,600,000/line (Business)

   – Bồi thường đối với HD Box: 700,000/Box

Đối với khách hàng tạm ngưng, khôi phục 2 dịch vụ trong vòng 6 tháng:

   – Phí bồi thường hủy line được chuyển vào tài khoản trả trước Internet FPT khi kh khôi phục dịch vụ cả 2 dịch vụ trong vòng 6 tháng.

   – Phí bồi thường Box được chuyển vào tài khoản trả trước truyền hình FPT (gói cơ bản) khi KH khôi phục dịch vụ trong vòng 6 tháng.

Khách hàng chỉ sử dụng Internet FPT

FPT sẽ thu hồi thiết bị Modem wifi FPT, converter..(nếu có )

 • Thu phí bồi thường :

+ Cá nhân: 1.000.000đ

+ Doanh ngiệp: 5.000.000đ

 • Khách hàng tạm ngưng trong vòng 6 tháng : phí bồi thường được chuyển vào tài khoản trả trước Internet khi KH khôi phục DV Internet FPT

Khách hàng chỉ sử dụng Truyền hình FPT (Gói Tivi Only)

 • FPT sẽ thu hồi thiết bị modem, converter…(nếu có)
 • Không thu hồi được HD Box, hoặc Box hư hỏng, thu phí bồi thường như sau : 700.000đ
 • Kh tạm ngưng, khôi phục đăng ký thêm Internet trong vòng 6 tháng : phí bồi thường HD Box được chuyển vào tài khoản trả trước truyền hình FPT (gói cơ bản).

Leave a Reply

Your email address will not be published.

0345 870 888